In februari lieten we je weten dat de meerderheid van de vakbondsleden tegen de roostervoorstellen had gestemd. De belangrijkste reden daarvoor bleek te zijn het verliezen van het jaarrooster. Daarna vroeg G4S AS, volgens cao, instemming van de OR en kreeg die ook. De Unie Security weet dat het invoeren van een nieuwe roostersystematiek altijd ingewikkeld is, maar wij vinden het belang van behoud van banen minstens zo zwaar wegen.

Na een lange periode van onrust en onzekerheid over de roosters en de werkgelegenheid, leek de rust weergekeerd, in elk geval voor de groep visiteurs en een deel van de HBS. Medewerkers bereidden zich mentaal voor op de nieuwe manier van roosteren en bij visitatie was de onzekerheid over boventalligheid van tafel. Vandaag werden wij echter geïnformeerd dat de FNV alsnog formeel bezwaar heeft gemaakt tegen de voornemens van de directie van G4S AS over het invoeren van het nieuwe rooster.

De Unie Security vindt de situatie ook niet optimaal, maar hecht belang aan het feit dat er nu eindelijk rust is en dat jij je niet opnieuw zorgen hoeven te maken over je baan. En dat er voor HBS duidelijkheid komt over de boventalligheid en het sociaal plan. Wij vinden dat er, ondanks het feit dat de bonden na de afwijzing door de leden, geen directe partij meer zijn bij het opstellen van de roosters, voldoende ‘veiligheidskleppen’ zijn ingebouwd waardoor wij kunnen bijsturen als zich problemen voordoen.

Nu er opnieuw discussie is over de roosters maakt ook dat de onzekerheid over ontslagen weer op tafel komt. Dit betekend dus opnieuw dat het voor iedereen onzeker is of je je baan kunt behouden. Dat belang mag wat ons betreft nooit de inzet zijn voor een politiek spel.

De Unie Security maakt op dit moment, met inachtneming van advies van onze juristen, de keuze voor rust en zoveel mogelijk behoud van banen omdat dat jij en je collega’s daar nu het meeste belang bij hebben.

Mede namens de BLG G4S Aviation Security,

Eric Randag (Voorzitter BLG, Visitatie)
Dennis Aartse (Secretaris BLG, Visitatie)
Rutger van Lochem (Visitatie)
Richard Velthuizen (HBS)
Leontine Zijp (HBS)
Dave Storsbergen (HBS)
Marlies van der Schoor (Visitatie)
Giovanni Eduardo (Visitatie)
Arthur de Jager (Visitatie)
Peter Andriesen (HBS)
Gerrit Buijsman (Flex)
Raoul Koster (adviseur BLG)

Met vriendelijke groet,

Abhilash Sewgobind
Belangenbehartiger